• saltwater
 • psychedelix
 • wartimenovelty
 • sadnessdove
 • Sevenmen
 • banitka
 • nyaako
 • Karolinuka
 • Najada
 • joanm
 • wolfee
 • myselfwonderland
 • Utopic
 • missdark
 • eglerion
 • praguegolem
 • shutters
 • trapland
 • marud
 • fakestory
 • mglakarbolowa
 • mysecretceremonials
 • noticeable
 • brejkor
 • WarpRider
 • amphetamine
 • infinitenoise
 • brejdak
 • desinteressement
 • candybrain
 • nosiemka
 • nenya
 • Wascon
 • Nicoo
 • puszka
 • escape-artist
 • andrius
 • frauvermeer
 • suweniry
 • RecklessKid
 • slaughterer
 • Magnolia11
 • zielono
 • lenaholija
 • vesania
 • MyConfession
 • MathiasTausen
 • fito
 • inmann
 • la-luna
 • wybuchmuzgu
 • dirtyapple
 • alexnouveau
 • tru-skawka
 • jefimijja
 • seenwhatisaw
 • speth
 • predictableannie
 • outkapa
 • adaamanth
 • maardhund
 • Bornangel
 • basiaa
 • Americanlover
 • goaskalice
 • likenobody
 • fleursdemal
 • jok
 • Jodenstein
 • bazylka
 • elegie
 • versusversus
 • alexandersmith8805
 • annik
 • fatu
 • Krzychorr
 • iamLOLA
 • therivernymph
 • exorcismo
 • zimnakaszamanna
 • coupdetat
 • inajaa
 • jakbywokuniebazdzblolzawilo
 • rainbowarrior
 • houseofpain
 • maryjanejanis
 • stockholmsyndrome
 • darkandtwistyinside
 • raksha
 • yepyep
 • edenpath
 • sol-mineur
 • drunkoncyanide
 • dilemma
 • sevek
 • glasswicc
 • MyBlackWings
 • unique-entity
 • Karmelooo
 • pitahaja
 • misza
 • thebelljar
 • icd-10-g43
 • ioiooo
 • misery000
 • hey-jude
 • queen-of-spades
 • thirdapril
 • maregg
 • yourholypope
 • miscreant-at-life
 • dimetylotryptamina
 • starichok
 • kwiatczis
 • selectivf
 • Whiltierna
 • djembedrummer
 • alsvartr
 • mirabelek
 • saudadeyeh
 • malinowykisiel
 • bobekzmuminkow
 • xopolly
 • AsTheSunKissedHorizon
 • sissikaiserin
 • jaggal
 • moredreamsplease
 • mrrru
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6750 edfb 390
Reposted fromfinnglas finnglas viastonerr stonerr
0499 ca24 390
Reposted fromrichardth richardth viamessinhead messinhead
9726 b2b7 390
Reposted fromnewgirl newgirl viamessinhead messinhead
3257 639c 390
Reposted fromTeardrops Teardrops viamessinhead messinhead
3589 0e84 390
Reposted fromluksfer luksfer viamessinhead messinhead
8986 5044 390
Danuta Wawiłow - "Wędrówka"
8873 4a00 390
Reposted fromgrobson grobson viamessinhead messinhead
0215 402d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viarudaizia rudaizia

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

Reposted fromoutoflove outoflove viathenatuss thenatuss
Człowiek nie ucieknie od tego, że słyszy. Nie ucieknie, że widzi. Choćby nie chciał słyszeć, widzieć. Samo mu w uszy, w oczy wchodzi.
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromlovvie lovvie viarudaizia rudaizia
8872 7a1b 390
Reposted fromgrobson grobson viamessinhead messinhead
3884 76cd 390
Reposted fromgreenfox greenfox viagabunia gabunia
3675 0169 390
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
7492 ef79 390
Reposted fromtfu tfu

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viajobi jobi


You have nothing but a war inside you.

Reposted fromolewka olewka viawithmyheadinspace withmyheadinspace
4497 18e8 390
Reposted fromtfu tfu viagabor gabor
3978 2fde 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajobi jobi
KONIEC, ojejku.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl